Тээвэр зуучлал

 

Манай компани нь Монгол улсын гадаад худалдаа, эдийн засгийн харилцааны тээврийн эрэлт, шаардлагыг хангах, дэлхийн улс орнуудтай холбогдох тээврийн замналуудыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг идэвхитэй явуулж ирлээ.

 

Бид өнөөдөр дэлхийн бүх улс орныг хамарсан тээврийн өргөн сүлжээг бий болгож чадлаа. Авто, агаар, далай, болон төмөр замаар холимог, уул уурхай, төслийн болон хэт овортой ачааны, үзэсгэлэн, үнэт ачааны тээврийг зуучлан, агуулах, түгээлтийн үйлчилгээ, баглаа боодол,гаалийн зуучийн үйлчилгээ гэх мэт тээвэр логистикийн олон төрлийн үйлчилгээг үзүүлдэг Монгол улсад төдийгүй олон улсын хэжээнд нэр хүнд бүхий байгууллага боллоо.

 

Бидний үйл ажиллагаа

 

•    Авто тээвэр
•    Агаарын тээвэр
•    Далайн тээвэр
•    Төмөр замын тээвэр
•    Улс хоорондын холимог тээврийн үйлчилгээ
•    Монгол улсын нутгаар дамжин өнгөрөх транзит тээврийн үйлчилгээ
•    Олон улсын чингэлэг тээврийн үйлчилгээ
•    Цуглуулбар ачааны тээвэр
•    Гаалийн зууч, бүрдүүлэлтийн үйлчилгээ
•    Уул уурхай, төслийн тээвэрлэлт
•    Аюултай ачааны тээвэрлэлт
•    Хэтрүү овортой, хүнд ачааны тээвэрлэлт
•    Үнэ цэнэтэй ачааны тээвэр
•    Үзэсгэлэн яармагийн ачаа тээвэрлэлт
•    Сав баглаа боодлын үйлчилгээ
•    Хялбар муудах ачааны тээвэрлэлт
•    Ачаа тээврийн даатгал
•    Тээвэр логистикийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ